Blog

BLOG

Spugen in corona-tijd, een strafverzwarende omstandigheid?

Read English Version / Lees Engelse Versie In deze onzekere tijden van corona ontstaan er ook vragen over ‘corona-gerelateerde incidenten’. Wat is wel en niet strafbaar in tijden van corona? Geldt er voor bepaalde misdrijven en overtredingen een andere strafmaat dan in tijden wanneer in er geen corona heerst? Of levert een bepaalde gedraging zelfs […]