Tarieven

Canstein Advocatuur

TARIEVEN

Uurtarief

Het uurtarief van Canstein Advocatuur wordt in overleg afgesproken.

 

Op toevoeging

Canstein Advocatuur behandelt tevens zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand [‘een toevoeging’]. Het kan goed zijn dat u dat u in aanmerking komt voor een ‘toevoeging’ [dit hangt in de meeste gevallen af van uw inkomen]. De criteria hiervoor kunt u terugvinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.org.

De advocaat informeert u altijd of u voor een toevoeging in aanmerking komt of niet. In sommige gevallen dient u – afhankelijk van de hoogte van uw inkomen – een eigen bijdrage te betalen. Via het juridisch loket kunt u een diagnosedocument aanvragen [dit kan telefonisch via: 0900-8020]. U komt dan mogelijk in aanmerking voor een korting van € 54,00 op de eigen bijdrage. Daarnaast kan bijzondere bijstand voor u worden aangevraagd wanneer u niet in staat bent de eigen bijdrage te betalen.

In civielrechtelijke zaken en in strafzaken waarbij u niet in detentie zit wordt aan de hand van uw inkomen beoordeeld of u voor een toevoeging in aanmerking komt. Zodra u – in strafzaken – in verzekering bent gesteld komt u – indien uw zaak voor de rechter komt – automatisch in aanmerking voor een toevoeging. Deze wordt dan afgegeven op last van de rechter. U hoeft in dit geval geen eigen bijdrage te betalen.

 

Prijsafspraak 

In bepaalde gevallen kan een prijsafspraak worden gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de [financiële] omstandigheden waarin u verkeert.