Dienstverlening

Canstein Advocatuur

DIENSTVERLENING

In welke zaken kan Canstein Advocatuur iets voor u betekenen?

Strafrecht

 • Uiteraard kunt u worden bijgestaan indien u een dagvaarding [in eerste aanleg of in hoger beroep] heeft ontvangen in een strafzaak. De zaak kan met één zitting worden afgedaan of het kan zijn dat er meerdere zittingen voor de behandeling van de zaak worden uitgetrokken. Indien u in verzekering bent gesteld en u ontvangt een dagvaarding komt u automatisch in aanmerking voor een toevoeging.
 • Indien er goederen / spullen van u in beslag zijn genomen dient Canstein Advocatuur een klaagschrift voor u in met een verzoek tot teruggave.
 • Indien u onterecht in voorarrest heeft gezeten kan een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend.
 • Canstein Advocatuur kan verzet voor u aantekenen wanneer u het niet eens bent met een strafbeschikking opgelegd door het Openbaar Ministerie. Immers, een strafbeschikking houdt een ‘erkenning van schuld’ in en levert u een strafblad op. Vaak is het daarom verstandig verzet aan te tekenen tegen een dergelijke beschikking. Verzet tegen een strafbeschikking dient tijdig te worden ingesteld.
 • In het geval dat u het niet eens bent met een beslissing van de directeur in de Penitentiaire Inrichting waar u verblijft kan Canstein Advocatuur een klaagschrift voor u indienen. U kunt ook in beroep gaan indien uw klacht ongegrond wordt verklaard.
 • Canstein Advocatuur kan een verzoek indienen tot opheffing cq. schorsing van uw voorlopige hechtenis.
 • Canstein Advocatuur kan u bijstaan indien u bent uitgenodigd voor een TOM-zitting.
 • Canstein Advocatuur geeft u advies [of gaat met u mee] indien u bent uitgenodigd voor een verhoor op het politiebureau.
 • Canstein Advocatuur kan een gratieverzoek voor u indienen.
 • Canstein Advocatuur kan in bezwaar of beroep gaan wanneer uw VOG-verklaring is afgewezen.
 • Ook met zaken op het gebied van overtredingen in het kader van de Wegenverkeerswet [snelheidsovertredingen, rijden onder invloed], kunt u bij Canstein Advocatuur terecht.

Algemene rechtspraktijk

Canstein Advocatuur behandelt tevens zaken op het gebied van de algemene rechtspraktijk zoals huurrecht, arbeidsrecht, WSNP en bestuursrecht.

Kortom, er zijn veel situaties waarin Canstein Advocatuur iets voor u kan betekenen. Neemt u contact op om de mogelijkheden te vernemen.