Home

OVER
VAN
CANSTEIN

Isaac van Raab van Canstein [1985] is sinds 2013 werkzaam als strafrechtadvocaat. Hij behandelt elke zaak met passie en bevlogenheid en streeft elke keer weer naar het beste resultaat in uw zaak.  Hierbij zal hij trachten alle mogelijkheden die er in uw zaak zijn te benutten. Daarnaast levert Isaac van Canstein graag maatwerk. Elke zaak vraagt immers weer om een andere aanpak.

Tot slot vindt Isaac van Canstein een warme en persoonsgerichte benadering naar de cliënt toe erg belangrijk.

Isaac van Canstein is afgestudeerd in zowel het strafrecht als het ondernemingsrecht [specialisatie belastingrecht voor ondernemingen]. Hierdoor heeft hij ook een bijzondere affiniteit met het financieel en economisch strafrecht.

Verder heeft hij ervaring met de behandeling van strafzaken op onder meer het gebied van de Opiumwet, witwassen, [zware] gewelddelicten, zedendelicten, mensenhandel en alle overige vormen van criminaliteit [bijvoorbeeld oplichting, diefstal, mishandeling, heling etc.].

Mr. van Canstein is tevens gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Strafzaken van minderjarigen vragen om een speciale aanpak en de heer van Canstein behandelt deze zaken met veel toewijding.

De heer van Canstein spit een dossier daarnaast graag goed door en maakt er een sport van de zwakke schakels in een bewijsconstructie op te sporen. Een bewijsverweer in dit kader zal hij zeker niet laten liggen. Een andere zaak vraagt echter weer om een verweer volledig toegespitst op de strafmaat. Zo streeft Isaac van Canstein dus elke keer naar maatwerk.

Naast zaken op het gebied van strafrecht behandelt hij zaken op het gebied van onder meer het bestuursrecht [bijvoorbeeld inzake afwijzing van uw VOG-verklaring].

De heer van Canstein heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: strafrecht en jeugdstrafrecht.

Op grond van de registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Vodcast, Interview Isaac van Raab van Canstein strafrechtadvocaat [Deel 1]