Home

Canstein Advocatuur
Isaac van Canstein

OVER
VAN
CANSTEIN

‘De aanval is de beste verdediging’

mr. Isaac van Raab van Canstein [1985] is een gedreven en ambitieuze strafrechtadvocaat, werkzaam vanuit onze hoofdstad Amsterdam. Het strafrecht is altijd zijn grote passie geweest. mr. van Canstein heeft het vak geleerd bij een klein strafrechtkantoor in Amsterdam. In 2019 heeft mr. van Canstein zijn droom waargemaakt en is hij zijn eigen strafrechtkantoor begonnen, thans gevestigd in hartje Amsterdam aan de Warmoesstraat. mr. Van Canstein behandelt elke zaak met passie en bevlogenheid en streeft elke keer weer naar het beste resultaat.  Hierbij laat hij geen (bruikbaar) verweer onbenut.

De aanpak van mr. van Canstein kenmerkt zich door creativiteit. mr. Van Canstein ziet mogelijkheden waar anderen die wellicht niet zien, niet zelden resulterend in originele en creatieve verweren.

Zijn overtuiging dat iedereen verdediging verdient is een van zijn grote motivaties. Een andere motivatie is dat de burger als kleine partij altijd de beste verdediging verdient tegenover de overheid, die immers veel meer machtsmiddelen tot haar beschikking heeft. Isaac van Canstein heeft een analytische aanpak, waarbij het dossier goed wordt doorgespit.

Tot slot vindt Isaac van Canstein een warme en persoonsgerichte benadering naar de cliënt toe erg belangrijk. Ervaringen in zijn persoonlijke leven gebruikt mr. van Canstein om de positie van zijn cliënt beter te kunnen begrijpen.

Isaac van Canstein is afgestudeerd in zowel het strafrecht als het ondernemingsrecht [specialisatie belastingrecht voor ondernemingen]. Hierdoor heeft hij ook een bijzondere affiniteit met het financieel en economisch strafrecht.

Verder heeft hij ervaring met de behandeling van strafzaken op onder meer het gebied van de Opiumwet, witwassen, [zware] gewelddelicten, zedendelicten, mensenhandel en alle overige vormen van criminaliteit [bijvoorbeeld oplichting, diefstal, mishandeling, heling etc.].

mr. Van Canstein is tevens gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Strafzaken van minderjarigen vragen om een speciale aanpak.

Naast zaken op het gebied van strafrecht behandelt hij zaken gerelateerd aan het strafrecht, onder meer op het gebied van het bestuursrecht [bijvoorbeeld inzake afwijzing van uw VOG-verklaring of sluiting van een woning door de Burgemeester].

De heer van Canstein heeft in het rechtsgebieden-register van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: strafrecht en jeugdstrafrecht.

Op grond van de registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Vodcast, Interview Isaac van Raab van Canstein strafrechtadvocaat [Deel 1]