FAQ – Mijn rijbewijs is ingevorderd, hoe kan ik deze terugkrijgen?

Stel je hebt een gezellig verjaardagsfeestje gehad bij vrienden en je hebt net iets te diep in het glaasje gekeken. Je wordt staande gehouden door de politie en je moet een blaastest afleggen. Je blaast een F-je [fail] en moet mee naar het bureau. Hier blijkt dat je alcoholpromillage boven de wettelijke toegestane hoeveelheid is en je krijgt te horen dat je rijbewijs wordt ingevorderd. Wat kan je nu het beste doen?

Er zijn verschillende redenen waarom je rijbewijs kan worden ingevorderd. Dit gebeurt enkel bij strafbare feiten van een zekere ernst.

Het kan gaan om de volgende situaties:
• Je bent staande gehouden en uit de ademanalyse op het bureau blijkt dat het [gesteld] aantal ug / l [microgram alcohol per uitgeademde lucht] hoger is dan 570.
• Je bent staande gehouden als beginnend bestuurder en uit de ademanalyse op het bureau blijkt dat het [gesteld] aantal ug / l hoger is dan 350;
• Je bent staande gehouden nadat je een gestelde snelheidsovertreding hebt begaan van 50 km p/u of meer;
• Je bent staande gehouden op een bromfiets nadat je 30 km p /u of meer te hard zou hebben / hebt gereden;
• Je hebt een blaastest of bloedonderzoek geweigerd;

Het rijbewijs wordt vervolgens direct toegezonden naar de officier van justitie. Binnen 10 dagen na invordering kan een verzoekschrift tot teruggave worden ingediend bij de officier van justitie. Het is verstandig een advocaat te benaderen om het verzoekschrift tot teruggave in te dienen. Een advocaat weet welke argumenten en bewijzen aangedragen dienen te worden zodat het verzoekschrift de meeste kans van slagen heeft. Een advocaat is niet verplicht.

Mocht de officier van justitie de aangevoerde gronden onvoldoende achten en het verzoek tot teruggave afwijzen dan kan een klaagschrift worden ingediend bij de Raadkamer van de rechtbank. Ook in deze fase is een advocaat niet verplicht. Het is echter wel raadzaam een advocaat in de arm te nemen. Mogelijk komt u in aanmerking voor rechtsbijstand onder toevoeging. Neem contact op met de advocaat om hier informatie over te krijgen.

De Raadkamer oordeelt nogmaals of er omstandigheden aanwezig zijn die teruggave van het rijbewijs rechtvaardigen. De insteek van de rechter is meer objectief, terwijl de officier van justitie het gestelde belang van de maatschappij voorop heeft staan.

De Raadkamer houdt rekening met de persoonlijke omstandigheden van de klager. Op grond hiervan kan het rijbewijs aan klager worden teruggegeven. Een andere reden voor teruggaaf kan bijvoorbeeld zijn dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat aan de houder in geval van een veroordeling door de rechter géén onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid zal worden opgelegd. Dan wel een onvoorwaardelijke ontzegging van langere dan de tijd gedurende welke de bewijzen zijn ingevorderd of ingehouden zijn geweest. De zaak dient binnen 6 maanden na invordering inhoudelijk te worden gehandeld. Als deze termijn niet wordt gehaald dient het rijbewijs tevens te worden teruggegeven.

Illustratie: Michiel van de Vijver | Noodweer.nl

Het kan zijn dat het CBR naar aanleiding van de strafbare feiten ook nog maatregelen neemt. In dat geval kan het langer duren voordat het rijbewijs feitelijk wordt teruggegeven. Dit hangt af van het type maatregel dat het CBR besluit op te leggen. Dit kan een cursus alcohol en verkeer zijn [EMA] maar het kan ook zijn dat u een onderzoek naar uw rijvaardigheid moet ondergaan waarbij bijvoorbeeld onderzocht wordt of er sprake is van alcoholmisbruik. In dat geval wordt de geldigheid van uw rijbewijs meestal geschorst totdat het onderzoek is afgerond. Tegen het besluit een onderzoek naar de rijvaardigheid uit te voeren kan bezwaar worden ingediend. 

Canstein Advocatuur verleent rechtsbijstand inzake het indienen van een verzoekschrift tot teruggaaf van uw rijbewijs bij het Openbaar Ministerie. Ook in de Raadkamer-procedure kan Canstein Advocatuur u bijstaan. Canstein Advocatuur kan u tevens goed adviseren over de mogelijkheden van bezwaar tegen 

het onderzoek naar de rijvaardigheid. Ook wordt rechtsbijstand geboden indien désalniettemin een onderzoek wordt opgelegd.  

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken! 

Neem contact op met Canstein Advocatuur